Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Технологічний семінар"
Опис: дисципліна Технологічний семінар є вибірковою, ступінь освіти бакалавр, галузь знань Виробництво та технології, спеціальність 181 Харчові технології, спеціалізація Технології переробки рослинної і молочної сировини для підприємств харчового бізнесу, кількість кредитів - 4, загальна кількість годин - 120 (практичні заняття - 54 години, самостійна робота - 66 годин), змістовних модулів - 3, вивчається на 4 курсі в 7 семестрі.
Цілі: набуття студентами комплексу знань в області технології консервування, технологічних розрахунків в консервному виробництві необхідних для ефективної інженерної діяльності за спеціальністю. Навчитись самостійно розв’язувати питання вдосконалення і інтенсифікації консервного виробництва з метою зменшення втрат сировини та матеріалів при переробці сировини та напівфабрикатів, створювати нові процеси, технології, нові рецептури та види консервованої продукції.
Оцінювання: формою підсумкового контролю є залік, що здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю знань.
Теми: 3 змістовні модулі містять 10 тем.
Мова: Українська
Викладачі: Катерина Дудник, Тетяна Сергіївна Маціпура
Розділ: 13, Тести: 1
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик