Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Товарознавство непродовольчих товарів (Розділ: Товарознавство одяго-взуттєвих товарів)"
Опис: Дисципліна Товарознавство непродовольчих товарів (Розділ: «Товарознавство одяго-взуттєвих товарів»), відповідно до навчального плану освітньо-кваліфікаційного рівня 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», вивчається на третьому курсі денної форми навчання та на четвертому курсі заочної форми навчання протягом V та VII семестру - відповідно, в обсязі 120 годин.
Цілі: Мета і завдання вивчення товарознавства одяго-взуттєвих товарів для роботи в умовах ринкової економіки, ґрунтується на вимогах, котрі стоять перед спеціалістами підприємств і організацій, досягнення високої ефективності комерційної діяльності завдяки закупівлі і реалізації товарів відповідного асортименту та рівня якості, тобто конкурентоспроможних. Для забезпечення відповідності товарів переліченим вимогам спеціалісти повинні опанувати систему знань і вмінь, що стосуються потреб споживачів, асортименту, властивостей, рівня якості товарів та чинників їхнього формування, методів контролю і умов зберігання.
Оцінювання: Вивчення дисципліни закінчується контролем знань, що придбали студенти, у вигляді іспиту.
Теми: Товарознавство текстильних, швейних та трикотажних товарів. Неткані матеріали та килимові вироби. Взуттєві, пушно-хутряні та овчинно шубні товари.
Мова: Українська
Викладачі: Вікторія Валентинівна Колесник
Розділ: 36, Тести: 7
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися