Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Історія економіки та економічної думки"
Опис: Для студентів за спеціальностями 056 Міжнародні економічні відносини, 051 Економіка, 075 Маркетинг, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 071 Облік і оподаткування.
Цілі: Формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн європейської та світової цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем
Оцінювання: Поточний, проміжний (контрольна робота) і підсумковий - "іспит"
Теми: Курс дисципліни містить 12 тем
Ресурси: Навчальна література, методичні розробки, інформаційні ресурси
Метод навчання: Аналіз конкретної ситуації, метод „ круглого столу”, метод схематичного подання навчального матеріалу
Мова: Українська
Викладачі: Ірина Іванівна Помінова, Лілія Миколаївна Зарецька
Розділ: 55, Тести: 12
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися