Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Системи підготовки та оцінка якості води"
Опис: Дисципліна «Оцінка якості води» є вибірковою дисципліною циклу природничо-наукової та фундаментальної підготовки студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030510 - «Товарознавство i торговельне підприємництво». За структурою курс вивчення дисципліни складається з двох змістових модулів: 1 - «Стан, охорона та використання водних ресурсів»; 2 - «Нормування та контроль якості води».
Програма дисципліни «Оцінка якості води» містить відомості про розподіл навчального часу дисципліни, зміст та порядок проведення лекційних, лабораторних та самостійних робіт студентів, що навчаються за напрямом 6.030510 - «Товарознавство i торговельне підприємництво», iз зазначенням методів контролю та рекомендованими літературними джерелами.
Цілі: Основними цілями викладання курсу «Оцінки якості води» є:
- Ідентифікувати воду за класифікаційними ознаками;
- Вміти працювати з нормативною документацією, яка регламентує основні показники якості води;
- Використовувати сучасні інструментальні методи дослідження, проводити комплексну оцінку складу та якості води;
- Вміти правильно аналізувати та використовувати отримані данні для встановлення рівня якості води та розробки рекомендацій щодо її подальшого використання.
Теми: Змістовий модуль 1, Змістовий модуль 2.
Мова: Українська
Викладачі: Володир Іванович Михайлик, Павло Волошин
Розділ: 13, Тести: 5, Проекти: 5
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися