Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Маркетинг В2В ринку"
Опис: Викладання дисципліни «Промисловий маркетинг» передбачає вивчення методологічних та практичних питань діяльності промислових підприємств з орієнтацією на споживчий попит, розв’язування питань стратегічної діяльності підприємств в ринкових умовах, розробки маркетингових стратегій діяльності на основі дослідження стану та кон’юнктури ринку, формування «портфелю замовлень» та планування випуску продукції, управління товаропросуванням та діяльністю в каналах розподілу, організації збутової діяльності та підвищення ефективності управління маркетингом в сучасних умовах.
Мета дисципліни: допомогти студентам глибоко опанувати науково-теоретичні та практичні питання використання маркетингу та його інструментів у промислових підприємствах, дослідження ринку промислових товарів, динаміку його кон’юнктури, розробки та реалізації комплексу маркетингу та маркетингової стратегії підприємства в ринкових умова з урахуванням особливостей їх діяльності.
Цілі: Основні завдання дисципліни:
- забезпечити засвоєння студентами теорії промислового маркетингу, розроблення і планування маркетингових стратегій та їх реалізації промисловими підприємствами,
- здобути навички з розробки комплексу маркетингу та формування маркетингової стратегії для промислових підприємств в сучасних умовах;
- опанувати методологію маркетингових досліджень та сформувати навички з проведення маркетингових досліджень на про¬мисловому ринку, вивчення попиту, прогнозування подальшого розвитку ринкової ситуації тощо;
- забезпечити опанування сучасних методів управління маркетинговою діяльністю у сферах закупівлі, збуту, розподілу промислової продукції.
Теми: Змістовий модуль 1. ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тема 1.1. Сутність, завдання і тенденції розвитку промислового маркетингу
1-1.1 Роль промислового маркетингу в ринковій економіці
2-1.1 Мета і принципи промислового маркетингу
3-1.1 Функції маркетингу на промисловому підприємстві
4-1.1 Завдання маркетингу на промисловому підприємстві

Тема 1.2. Стратегії промислового маркетингу
1-1.2 Суть стратегічного планування на промисловому підприємстві
2-1.2. Основні етапи стратегічного планування

Тема 1.3. Ринки промислових товарів та особливості маркетингової діяльності
1-1.3 Товари промислового призначення, їх класифікація
2-1.3 Характеристика промислових товарів. Особливості маркетингових завдань щодо різних груп товарів
3-1.3 Промислові ринки, їх класифікація
4-1.3 Порівняльна характеристика промислового та споживчого ринків
5-1.3 Специфіка попиту на промислові товари
6-1.3 Структура попиту на промислові товари

Тема 1.4. Планування маркетингової діяльності на підприємстві
1-1.4 Цілі, завдання та види планування
2-1.4 Сутність маркетингового планування
3-1.4 Структура бізнес - плану

Тема 1.5. Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві
1-1.5 Суть маркетингового дослідження, основні його етапи
2-1.5 Типи маркетингових досліджень
3-1.5 Джерела та методи отримання маркетингової інформації

Тема 1.6. Конкуренція на промислових ринках
1-1.6 Сутність, функції , методи та види конкуренції
2-1.6 Фактори галузевої конкуренції
3-1.6 Конкурентні стратегії та переваги
4-1.6 Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства
5-1.6 Потенціал та резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства

Тема 1.7. Кон’юнктура ринку промислової продукції
1-1.7 Поняття кон’юнктури ринку та кон’юнктурних досліджень
2-1.7 Кон’юнктурний аналіз
3-1.7 Ринкові ризики

Тема 1.8 Сегментування ринку. Формування і дослідження попиту на промислові товари
1-1.8 Основні стратегії сегментації, етапи їх розробки
2-1.8 Критерії та принципи сегментації
3-1.8 Оцінка привабливості ринкових сегментів
4-1.8 Позиціонування промислових товарівЗмістовий модуль 2. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Тема 2.1. Маркетинг у галузі закупівлі промислових товарів
1-2.1 Закупівельна діяльність. Вимоги та функції
2-2.1 Процес закупівлі промислових товарів

Тема 2.2. Товарна політика та управління асортиментом продукції
1-2.2 Класифікація промислових товарів та послуг
2-2.2 Товарна політика та формування товарного асортименту
3-2.2 Особливості життєвого циклу промислових товарів
4-2.2 Інноваційні процеси та новий продукт
5-2.2 Процес планування нової продукції

Тема 2.3. Цінова політика
1-2.3 Особливості ринку продукції промислово-технічного призначення з точки зору ціноутворення
2-2.3 Чинники формування цінової стратегії
на промисловому ринку
3-2.3 Особливості формування цін на продукцію промислово-технічного призначення

Тема 2.4. Управління розподілом і збутом готової продукції
1-2.4 Розповсюдження промислових товарів, суть збутової діяльності промислового підприємства
2-2.4 Характеристика каналів збуту та їх вибір
3-2.4 Система товароруху та її ефективність
4-2.4 Основні принципи та задачі організації сервісу
5-2.4 Управління збутовою діяльністю промислового підприємства

Тема 2.5 Планування та регулювання збутових запасів
1-2.5 Запаси. Мотиви створення матеріальних запасів
2-2.5 Види матеріальних запасів
3-2.5 Нормування збутових запасів на підприємстві
4-2.5 Система управління запасами

Тема 2.6 Комунікативна політика промислового підприємства
1-2.6 Просування продукції промислового призначення
2-2.6 Стимулювання збуту промислової продукції
3-2.6 Особистий продаж як основний метод просування промислових товарів

Тема 2.7. Контроль, аналіз та ефективність маркетингової діяльності
1-2.7 Поняття, сутність і види контролю
2-2.7 Процедури контролю
3-2.7 Контроль прибутковості
4-2.7 Контроль ефективності діяльності підприємства
5-2.7 Стратегічний контроль
Мова: Українська
Викладачі: Ганна Леонідівна Чміль
Розділ: 18
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися