Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Фізико-хімічні та біотехнологічні основи технології галузі"
Опис: Дисципліна є необхідною складовою підготовки бакалавра за 181 “Харчові технології”.
Вона призначена як базова для виконання науково-дослідної роботи студентів, курсових, дипломних проектів та робіт за спеціалізацією „Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів”.
Цілі: Надати теоретичних знань та практичних вмінь студентам з теоретичних основ технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів з метою подальшого регулювання процесів одержання конкурентноздатної на сучасному ринку продукції.
Оцінювання: Для оцінення знань, що набули студенти в ході вивчення дисципліни, передбачене тестування за окремими темами та виконання залікової роботи.
Мова: Українська
Викладачі: Олена Болховітіна, Наталія Вячеславівна Гревцева
Розділ: 6, Тести: 4
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися