Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Механічне обладнання"
Опис: Галузь знань 0505, спеціальність131 Прикладна механіка, ступінь освіти бакалавр, загальна кількість годин - 90, лекції - 24, лабораторні - 28, самостійна робота - 28, індивідуальне завдання - 10 ,вид контролю: іспит

Цілі: Метою викладання дисципліни є придбання студентами необхідних знань пов’язаних з основами теорії і методів розрахунку механічного устаткування для підприємств харчування, а також необхідних знань та навичок, пов’язаних із механізацією та автоматизацією технологічних процесів обробки харчових продуктів, їх удосконаленням, вибором, розміщенням, експлуатацією, технічним обслуговуванням технологічного устаткування для підприємств ресторанного господарства, теоретичних основ механічної обробки продуктів.
Оцінювання: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Механічне обладнання», формою підсумкового контролю якої є іспит, здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань.
Теми: Тема 1 Загальні відомості про технологічні машини
1. Науково-практичні проблеми, які стоять перед підприємствами харчування.
2. Основні напрямки створення прогресивної техніки для підприємств харчування.
3. Тенденції економії паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах харчування.
4. Структура технологічних машин та їх класифікація.
5. Загальні вимоги машинобудування до технологічних машин.
6. Техніко-економічні показники технологічних машин.
Тема 2 Універсальні кухонні машини
1. Приводи універсальних кухонних машин.
2. Типи і комплектність універсальних кухонних машин.
Тема 3 Сортувально-калібрувальне устаткування
1. Сутність сортувально-калібрувального процесу.
2. Машини та механізми для просіювання.
Тема 4 Мийне устаткування
1. Устаткування для миття овочів.
2. Мийно-очищувальна машина (піллер).
3. Технологічний процес машинної обробки посуду.
4. Посудомийні машини.
Тема 5 Очищувальне устаткування
1. Технологічний процес очищення коренеплодів у машинах.
2. Картоплеочищувальні машини.
Тема 6 Теорія різання
1. Теоретичні основи різання харчових продуктів.
Тема 7 Подрібнювальне устаткування
1. Характеристика процесів подрібнення харчових продуктів.
2. Машини для подрібнення сухих твердих продуктів.
3. Машини для подрібнення варених харчових продуктів.
4. Протиральні машини та механізми.
Тема 8 Різальне устаткування
1. Машини для розрізання продуктів.
2. Машини для розрізання м’яса та риби.
3. Машини для нарізання хліба.
4. Машини для нарізання гастрономічних товарів (слайсери).
Тема 9 Місильно-перемішувальне устаткування
1. Характеристика процесу перемішування.
2. Машини і механізми для перемішування продуктів.
3. Тістомісильні машини.
4. Збивальні машини.
Тема 10 Дозувально-формувальне устаткування
1. Тісторозкочувальні машини.
2. Формувальні машини.
Ресурси: Механічне устаткування: картоплечистка МОК-125, м’ясорубка МИМ-105, МИМ-300, ММП ІІ-1, м’ясорозпушувач МРМ-15, хліборізальна машина МРХ-180, збивальна машина МВ-35, котлетоформувальна машина МФК- 2240, посудомийні машини ММУ-500, МПУ-700; універсальні приводи ПІІ, ПУ-0,6; просіювальний механізм МС24-300, овочерізальні механізми МОП ІІ-1, МС 10-160, МС 28-100, машина для різання варених овочів МРОВ-160, фаршмішалка МС 8-150, розмелюваний механізм МС 12-15.
Плакати : креслення зовнішнього вигляду (в перерізі) – МОК-125, МОК-250, МОК-400, ММУ-1000, ММУ-2000; МС 2-70, МПМ-800, МРХ-180, РДМ-5, МРОВ-160, МРГ-370.
Електронні засоби навчання: каталоги устаткування фірм «Торговий дизайн», «Практика», «Rational», «Palux» та ін.
Метод навчання: – методи організації та здійснення навчальної діяльності: а) словесні (розповідь, бесіда, лекція) і наочні (схеми, таблиці) засоби викладання матеріалу; б) демонстрація практичних навичок і умінь з аналізу і розв’язання конкретних проблем суспільного характеру; в) методи організації самостійної роботи студентів та їхньої роботи під керівництвом викладача;
– методи стимулювання і мотивації навчання: методи формування зацікавленості студентів у вивченні запропонованого матеріалу (аналіз проблемних ситуацій), методи формування відповідальності в навчанні.
– методи контролю за успішністю студентів з боку викладача і самоконтролю студентів (усний і письмовий контроль, поточний і підсумковий).
Мова: Українська
Викладачі: Григорій Вікторович Дейниченко, Дмитро Вячеславович Дмитревський
Розділ: 15, Тести: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися