Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Навчальне веб-середовище ХДУХТ
Отримати освіту з давніх давен означало перейти на новий рівень взаємовідносин з оточуючим світом та  підтвердити свій високий соціальний статус, даний за правом народження

Вітаємо! Ви в системі електронного навчання 
Харківського державного університету харчування та торгівлі!

  Навчальні дисципліни кафедр. Доступ до контенту надається після реєстрації

 
Розгорнути / Згорнути блок Курси
 
Натисніть, щоб переключити НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ
 
Натисніть, щоб переключити каф. Іноземних мов
 
20,00₴ Записатися Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
20,00₴ Записатися Англійська мова за професійним спрямуванням (ГРС)
20,00₴ Записатися Англійська мова за професійним спрямуванням (для студентів економічного напряму)
20,00₴ Записатися Ділова англійська мова
20,00₴ Записатися Ділова німецька мова
20,00₴ Записатися Німецька мова професійного спрямування
20,00₴ Записатися Поглиблене вивчення іноземної мови (English)
20,00₴ Записатися Українська мова як іноземна
 
Натисніть, щоб переключити каф. Економіки підприємств харчування та торгівлі ім. І.Г. Бережного
 
20,00₴ Записатися Інтелектуальний бізнес, 051
20,00₴ Записатися Антикризова діяльність підприємства, 051
20,00₴ Записатися Економіка підприємства, 051
20,00₴ Записатися Економіка підприємства, 075, 296
20,00₴ Записатися Економіка підприємства, 241
20,00₴ Записатися Економіка підприємств торгівлі та ресторанного господарства, 051
20,00₴ Записатися Економіка інтегрованих бізнес-структур
20,00₴ Записатися Економіка і прогнозування споживчого ринку, 051
20,00₴ Записатися Економіка і фінанси підприємства, 073
20,00₴ Записатися Економічна ефективність інноваційних процесів у ГРБ, 241
20,00₴ Записатися Економічне управління підприємством, 051
20,00₴ Записатися Конкурентна політика підприємства, 051
20,00₴ Записатися Конкурентоспроможність підприємства, 072
20,00₴ Записатися Методи наукових досліджень в економіці, 051
20,00₴ Записатися Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, 051
20,00₴ Записатися Основи економічної діяльності підприємств торгівлі та сфери послуг, 051
20,00₴ Записатися Оцінка та управління стратегічними змінами, 051
20,00₴ Записатися Планування діяльності підприємства, 051
20,00₴ Записатися Програма переддипломної практики, спец. 051 Економіка, бакалавр
20,00₴ Записатися Проектний аналіз, 051
20,00₴ Записатися Підприємницькі мережі та торговельні системи, 051
20,00₴ Записатися Ризик-менеджмент, 073
20,00₴ Записатися Стратегія підприємства, 051
20,00₴ Записатися Тренінг Вступ до спеціальності, 051
20,00₴ Записатися Школа економіки
20,00₴ Записатися Управління витратами, 051
20,00₴ Записатися Управління конкурентоспроможністю підприємства, 051
20,00₴ Записатися Управління ризиками, 072
20,00₴ Записатися Управління інфраструктурою підприємства, 051
20,00₴ Записатися Управлінський консалтинг, 051
 
Натисніть, щоб переключити каф. Економіки та управління
 
20,00₴ Записатися Start-up: створення та функціонування
20,00₴ Записатися Інформаційно-комунікативні технології в економіці
20,00₴ Записатися Інформаційно-комунікативні технології в менеджменті
20,00₴ Записатися Інформаційні системи та технології в міжнародному бізнесі
20,00₴ Записатися Інформаційні системи та технології у готельно-ресторанному бізнесі
20,00₴ Записатися Бізнес-діагностика підприємства
20,00₴ Записатися Бізнес-планування
20,00₴ Записатися Економетрика
20,00₴ Записатися Економіка праці та соціально-трудові відносини
20,00₴ Записатися Економіка підприємства
20,00₴ Записатися Економіка ресторанного господарства
20,00₴ Записатися Економіка і організація інноваційної діяльності
20,00₴ Записатися Економіка і фінанси підприємств
20,00₴ Записатися Корпоративне управління
20,00₴ Записатися Логістика
20,00₴ Записатися Логістика
20,00₴ Записатися Логістичні системи
20,00₴ Записатися Методи досліджень в бізнесі
20,00₴ Записатися Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів
20,00₴ Записатися Організація бізнесу в країнах Східного партнерства
20,00₴ Записатися Організація операційної діяльності підприємств
20,00₴ Записатися Основи бізнесу та підприємницької діяльності
20,00₴ Записатися Оцінка ефективності бізнес-проектів
20,00₴ Записатися Потенціал і розвиток підприємства
20,00₴ Записатися Підприємництво
20,00₴ Записатися Стратегічне управління
20,00₴ Записатися Стратегічне управління та розвиток бізнесу
20,00₴ Записатися Управління проектами
20,00₴ Записатися Управління інноваційними проектами
20,00₴ Записатися Упралінська економіка
 
Натисніть, щоб переключити каф. Міжнародної економіки та економічної теорії
 
20,00₴ Записатися Європейський бізнес
20,00₴ Записатися Історія економіки та економічної думки
20,00₴ Записатися Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі
20,00₴ Записатися Глобальна економіка
20,00₴ Записатися Економіка зарубіжних країн
20,00₴ Записатися Економічна теорія
20,00₴ Записатися Економічна теорія
20,00₴ Записатися Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
20,00₴ Записатися Країнознавство
20,00₴ Записатися Макроекономіка
20,00₴ Записатися Макроекономіка. Мікроекономіка
20,00₴ Записатися Мережна економіка
20,00₴ Записатися Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
20,00₴ Записатися Моделювання міжнародних економічних відносин
20,00₴ Записатися Міжнародна економіка
20,00₴ Записатися Міжнародна економічна діяльність України
20,00₴ Записатися Міжнародна інвестиційна діяльність
20,00₴ Записатися Міжнародне ціноутворення
20,00₴ Записатися Міжнародний бізнес
20,00₴ Записатися Міжнародний менеджмент
20,00₴ Записатися Міжнародні бізнес-стратегії підприємства
20,00₴ Записатися Міжнародні валютно-фінансові відносини
20,00₴ Записатися Міжнародні економічні відносини України
20,00₴ Записатися Міжнародні організації
20,00₴ Записатися Міжнародні стратегії економічного розвитку
20,00₴ Записатися Мікроекономіка
20,00₴ Записатися Національна економіка
20,00₴ Записатися Політична економія
20,00₴ Записатися Регіональна економіка
20,00₴ Записатися Теорія та практика зовнішньої торгівлі
20,00₴ Записатися Торгова політика та дипломатія
20,00₴ Записатися Транснаціональні корпорації
20,00₴ Записатися Школа Міжнародного Бізнесу "Start Now"
20,00₴ Записатися Управління міжнародним бізнесом
20,00₴ Записатися Управління міжнародними інвестиційними проектами
20,00₴ Записатися Управління міжнародною конкурентоспроможністю
 
Натисніть, щоб переключити каф. Маркетингу і комерційної діяльності
 
20,00₴ Записатися Event-маркетинг
20,00₴ Записатися Інтернет маркетинг
20,00₴ Записатися Банківський маркетинг
20,00₴ Записатися Комерційна діяльність
20,00₴ Записатися Комплексний тренінг циклу професійної та практичної підготовки
20,00₴ Записатися Комунікативні технології в науці та бізнесі
20,00₴ Записатися Маркетинг
20,00₴ Записатися Маркетинг
20,00₴ Записатися Маркетинг В2В ринку
20,00₴ Записатися Маркетинг взаємодії
20,00₴ Записатися Маркетинг в ресторанному господарстві
20,00₴ Записатися Маркетинг готельно-ресторанного господарства
20,00₴ Записатися Маркетингова політика розподілу
20,00₴ Записатися Маркетингова товарна політика
20,00₴ Записатися Маркетингове ціноутворення
20,00₴ Записатися Маркетинговий аудит
20,00₴ Записатися Маркетинговий менеджмент
20,00₴ Записатися Маркетингові дослідження
20,00₴ Записатися Маркетингові дослідження в ресторанному господарстві
20,00₴ Записатися Маркетингові комунікації
20,00₴ Записатися Маркетингові інновації
20,00₴ Записатися Маркетинг послуг
20,00₴ Записатися Маркетинг фінансових послуг
20,00₴ Записатися Маркетинг інновацій
20,00₴ Записатися Мерчандайзинг
20,00₴ Записатися Міжнародний маркетинг
20,00₴ Записатися Паблик рилейшнз
20,00₴ Записатися Реклама і PR в отельно-ресторанній та туристичній індустрії
20,00₴ Записатися Рекламний менеджмент
20,00₴ Записатися СК Маркетинг
20,00₴ Записатися Соціальна відповідальність
20,00₴ Записатися Спецкурс Інтернет-реклама
20,00₴ Записатися Спецкурс Брендінг
20,00₴ Записатися Стратегічний маркетинг
20,00₴ Записатися Трейд-маркетинг
20,00₴ Записатися Тренінг Вступ до спеціальності
20,00₴ Записатися Тренінг з SMM
20,00₴ Записатися Школа маркетингу "Маркетошка"
20,00₴ Записатися Управління попитом
20,00₴ Записатися Управління результативністю маркетингу
20,00₴ Записатися Управління результативністю маркетингу
20,00₴ Записатися Фундаментальний маркетинг
 
Натисніть, щоб переключити каф. Фінансів та обліку
 
20,00₴ Записатися Інвестиційний аналіз
20,00₴ Записатися Історія фінансів, грошей та страхування
20,00₴ Записатися Адміністрування податків та обов'язкових платежів
20,00₴ Записатися Аналіз господарської діяльності
20,00₴ Записатися Аналіз діяльності фінансових установ
20,00₴ Записатися Аудит
20,00₴ Записатися Банківські операції І
20,00₴ Записатися Банківські операції ІІ
20,00₴ Записатися Бухгалтерський облiк в ГРБ
20,00₴ Записатися Бухгалтерський облік
20,00₴ Записатися Бухгалтерський облік
20,00₴ Записатися Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами
20,00₴ Записатися Бюджетний менеджмент
20,00₴ Записатися Бюджетний облік
20,00₴ Записатися Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання
20,00₴ Записатися Гроші та кредит
20,00₴ Записатися Економічний аналіз в управлінні підприємствами
20,00₴ Записатися Електронне документування
20,00₴ Записатися Загальні основи організації бухгалтерського обліку
20,00₴ Записатися Звітність підприємств
20,00₴ Записатися Комплексний фінансовий тренінг
20,00₴ Записатися Міжнародний економічний аналіз
20,00₴ Записатися Наукові дослідження в обліково-фінансовій сфері
20,00₴ Записатися Облік в банках
20,00₴ Записатися Облік зовнішньо-економічної діяльності
20,00₴ Записатися Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
20,00₴ Записатися Облік у бюджетних установах
20,00₴ Записатися Облік у зарубіжних країнах
20,00₴ Записатися Облік і аудит
20,00₴ Записатися Облік і аудит в підприємствах торгівлі та ресторанного господарства
20,00₴ Записатися Облік і аудит в фінансових установах
20,00₴ Записатися Організація обліку
20,00₴ Записатися Основи наукових досліджень в економіці
20,00₴ Записатися Податкова система
20,00₴ Записатися Програма переддипломної практики спеціальності 071 Облік і оподаткування
20,00₴ Записатися Програма переддипломної практики спеціальності 072 Банківська справа та страхування
20,00₴ Записатися Ринок фінансових послуг
20,00₴ Записатися СК Операції на ринку FOREX та фондовому ринку
20,00₴ Записатися СК Оцінка вартості підприємства
20,00₴ Записатися Статистика
20,00₴ Записатися Статистична звітність суб`єктів господарювання
20,00₴ Записатися Стратегічний управлінський облік
20,00₴ Записатися Страхові послуги та соціальне страхування
20,00₴ Записатися Страхування
20,00₴ Записатися Судово-бухгалтерська експертиза
20,00₴ Записатися Тренінг Вступ до фаху
20,00₴ Записатися Тренінг з бухгалтерського обліку
20,00₴ Записатися Тренінг з основ фінансів, банківської справи та страхування
20,00₴ Записатися Тренінг з фінансового обліку
20,00₴ Записатися Школа Креативного Бухгалтера
20,00₴ Записатися Школа успішного фінансиста
20,00₴ Записатися Управління фінансовою санацією підприємства
20,00₴ Записатися Управлінський облік
20,00₴ Записатися Управлінські інформаційні системи в обліку, аудиті та оподаткуванні
20,00₴ Записатися Фінанси
20,00₴ Записатися Фінанси, гроші та кредит
20,00₴ Записатися Фінанси корпорацій
20,00₴ Записатися Фінанси підприємств
20,00₴ Записатися Фінансова діагностика
20,00₴ Записатися Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
20,00₴ Записатися Фінансове планування та прогнозування в підприємствах і фінансових установах
20,00₴ Записатися Фінансовий менеджмент
20,00₴ Записатися Фінансовий менеджмент
20,00₴ Записатися Фінансовий менеджмент у банках
20,00₴ Записатися Фінансовий облік
20,00₴ Записатися Фінансовий ринок
20,00₴ Записатися Фінансові сервіси
20,00₴ Записатися Центральний банк та грошово-кредитна політика
 
Натисніть, щоб переключити НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА БІЗНЕСУ
 
Натисніть, щоб переключити каф. Енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін
 
20,00₴ Записатися Інженерна графіка
20,00₴ Записатися Вища математика
20,00₴ Записатися Вища та прикладна математика
20,00₴ Записатися Вища та прикладна математика
20,00₴ Записатися Деталі машин
20,00₴ Записатися Деталі машин
20,00₴ Записатися Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
Записатися Кондиціювання повітря
20,00₴ Записатися Кріогенна техніка
20,00₴ Записатися Монтаж, діагностика та ремонт обладнання
20,00₴ Записатися Опір матеріалів
20,00₴ Записатися Основи САПР
20,00₴ Записатися Основи енергозбереження
20,00₴ Записатися Прикладна інформатика
20,00₴ Записатися Прикладна інформатика
20,00₴ Записатися Підготовка до ЗНО з математики
20,00₴ Записатися Теоретична механіка
20,00₴ Записатися Теоретичні основи теплотехніки
20,00₴ Записатися Теоретичні основи теплотехніки
20,00₴ Записатися Теорія машин і механізмів
20,00₴ Записатися Теплотехніка та електротехніка
20,00₴ Записатися Теплофізичні основи холодильної технології
20,00₴ Записатися Технологічне холодильне обладнання
20,00₴ Записатися Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
20,00₴ Записатися Технологія сушіння
20,00₴ Записатися Торгове обладнання
20,00₴ Записатися Холодильна техніка
20,00₴ Записатися Холодильна техніка
20,00₴ Записатися Холодильні технології
20,00₴ Записатися Холодильні установки
20,00₴ Записатися Фізика
20,00₴ Записатися Фізика
 
Натисніть, щоб переключити каф. Процесів та устаткування харчової та готельно-ресторанної індустрії ім. М.І.Беляєва
 
20,00₴ Записатися Інжиніринг в ресторанному господарстві
20,00₴ Записатися Інтелектуальна власність
20,00₴ Записатися Автоматизація виробничих процесів
20,00₴ Записатися Автоматизація енергетичних установок
20,00₴ Записатися Взаємозамінність, стандартизація та технічне вимірювання
20,00₴ Записатися Гідравлічні мережі та системи
20,00₴ Записатися Експлуатація та обслуговування машин
20,00₴ Записатися Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність
20,00₴ Записатися Механізація вантажно-розвантажувальних, транспортних та складських робіт
20,00₴ Записатися Механічне обладнання
20,00₴ Записатися Нарисна геометрія, інженерна та копм`ютерна графіка
20,00₴ Записатися Нормування та технічний сервіс інженерно-технічних систем та обладнання
20,00₴ Записатися Обладнання підприємств торгівлі
20,00₴ Записатися Основи інженерної діяльності
20,00₴ Записатися Пакувальні матеріали та обладнання у харчовій індустрії
20,00₴ Записатися Патентознавство
20,00₴ Записатися Процеси та апарати харчових виробництв
20,00₴ Записатися Процеси і апарати харчових виробництв
20,00₴ Записатися Розрахунок та конструювання обладнання малих переробних харчових виробництв
20,00₴ Записатися СК Інтелектуальна власність
20,00₴ Записатися СК Використання ультразвуку в харчовій промисловості
20,00₴ Записатися Теорія організації комплексних інженерних систем
20,00₴ Записатися Теплове обладнання
20,00₴ Записатися Технологічне обладнання галузі
20,00₴ Записатися Технологічне обладнання галузі
20,00₴ Записатися Технологічне обладнання харчових виробництв
20,00₴ Записатися Технологічні основи машинобудування
20,00₴ Записатися Технологія обслуговування техніки харчових виробництв малого та середнього бізнесу
20,00₴ Записатися Техніка харчових виробництв малого та середнього бізнесу
20,00₴ Записатися Технічна інформація в сучасній інженерній освіті
20,00₴ Записатися Технічні засоби митного контролю
20,00₴ Записатися Устаткування закладів РГ
20,00₴ Записатися Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
 
Натисніть, щоб переключити каф. Технології м`яса
 
20,00₴ Записатися Інноваційні технології м`ясних продуктів
20,00₴ Записатися Актуальні проблеми технології галузі
20,00₴ Записатися Контроль якості та безпеки продукції галузі
20,00₴ Записатися Науково-дослідна робота
20,00₴ Записатися Основи тваринництва та ветеринарно-санітарної експертизи
20,00₴ Записатися Основи технології галузі
20,00₴ Записатися Пакування продукції галузі
20,00₴ Записатися Проектування підприємств галузі
20,00₴ Записатися СК Сучасні аспекти розробки нормативних документів для м`ясних продуктів
20,00₴ Записатися Сировинні ресурси технології галузі
20,00₴ Записатися Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю
20,00₴ Записатися Теоретичні основи харчових технологій
20,00₴ Записатися Технологія галузі
20,00₴ Записатися Технологія м'ясних продуктів функціонального призначення
20,00₴ Записатися Технології продукції оздоровчого харчування
20,00₴ Записатися Харчові технології
20,00₴ Записатися Управління якістю продукції м`ясопереробних підприємств
20,00₴ Записатися Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м'яса та м'ясних продуктів
 
Натисніть, щоб переключити каф. Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів
 
20,00₴ Записатися Актуальні проблеми технології галузі
20,00₴ Записатися Контроль якості та безпеки продукції галузі
20,00₴ Записатися Методи контролю продукції харчових виробництв
20,00₴ Записатися Методологія та організація наукових досліджень
20,00₴ Записатися Моделювання технологічних ліній
20,00₴ Записатися Науково-дослідна робота студентів (НДРС) (магістри)
20,00₴ Записатися Науково-дослідна робота студентів (бакалавр)
20,00₴ Записатися Наукові принципи зберігання харчових продуктів
20,00₴ Записатися Оптимізація техніко-технологічних об’єктів (магістри)
20,00₴ Записатися Основи технології галузі. Розділ 3. Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
20,00₴ Записатися Проектування підприємств галузі
20,00₴ Записатися СК Мистецтво виготовлення та приготування кондитерських виробів та десертів
20,00₴ Записатися Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю
20,00₴ Записатися Теоретичні основи харчових технологій
20,00₴ Записатися Технологічні розрахунки та звітність у галузі
20,00₴ Записатися Технологія галузі, розділ Технологія кондитерських виробів
20,00₴ Записатися Технологія галузі. Розділ "Технологія хліба
20,00₴ Записатися Технологія галузі. Розділ технологія макаронних виробів
20,00₴ Записатися Технологія продукції оздоровчого харчування
20,00₴ Записатися Технологія харчових концентратів
20,00₴ Записатися Технологія хлібобулочних та кондитерських виробів функціонального призначення (магістр)
20,00₴ Записатися Харчові концентрати
20,00₴ Записатися Харчові технології
20,00₴ Записатися Управління якістю продукції хлібопекарської, кондитерської, макаронної та харчоконцентратної галузі
20,00₴ Записатися Фізико-хімічні та біотехнологічні основи технології галузі
 
Натисніть, щоб переключити каф. Хімії, мікробіології та гігієни харчування
 
20,00₴ Записатися Гігієна і санітарія
20,00₴ Записатися Гігієна і санітарія
20,00₴ Записатися Дисперсні системи
20,00₴ Записатися Загальна хімія
20,00₴ Записатися Мікробіологія галузі
20,00₴ Записатися Мікробіологія галузі (М'ясо)
20,00₴ Записатися Мікробіологія галузі (Молоко)
20,00₴ Записатися Сучасні інструментальні методи дослідження сировини та харчових продуктів
20,00₴ Записатися Технічна мікробіологія
20,00₴ Записатися Технічна мікробіологія
20,00₴ Записатися Харчова хімія
20,00₴ Записатися Харчова хімія (Розділ 1)
20,00₴ Записатися Харчова хімія. Розділ 1
20,00₴ Записатися Харчова хімія. Розділ 2. Органічна хімія
20,00₴ Записатися Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів
20,00₴ Записатися Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів. Розділ 3
20,00₴ Записатися Фізико-хімічні та колоїдні основи харчових технологій
20,00₴ Записатися Фізична та колоїдна хімія
 
Натисніть, щоб переключити каф. Харчових технологій в ресторанній індустрії
 
20,00₴ Записатися Інноваційний інжиніринг в закладах ресторанного господарства
20,00₴ Записатися Інноваційні технології харчової продукції
20,00₴ Записатися Випускова кваліфікаційна робота
20,00₴ Записатися Культура харчування
20,00₴ Записатися Кулінарна етнологія та гастрономічний туризм національних кухонь
20,00₴ Записатися Науково-дослідна робота
20,00₴ Записатися Основи технології галузі
20,00₴ Записатися Основи технології продукції ресторанного господарства
20,00₴ Записатися Проектування закладів ресторанного господарства
20,00₴ Записатися Проектування підприємств ЗРГ
20,00₴ Записатися Реалізація систем управління якістю в ресторанній індустрії
20,00₴ Записатися СК Маркування харчової продукції
20,00₴ Записатися СК Нормативне регулювання діяльності в ресторанній індустрії
20,00₴ Записатися СК Ресторанні технології ХХІ століття
20,00₴ Записатися Спеціальні технології харчування в ресторанній індустрії
20,00₴ Записатися Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю
20,00₴ Записатися Теоретичні основи харчових технологій
20,00₴ Записатися Технологічний тренінг
20,00₴ Записатися Технологічно-проектне та технічне забезпечення функціонування закладів РГ
20,00₴ Записатися Технологія борошняних та кондитерських виробів
20,00₴ Записатися Технологія продукції закладів ресторанного господарства
20,00₴ Записатися Технології продукції ресторанного господарства
20,00₴ Записатися Тренінг Комплексні ситуаційні задачі в ресторанному господарстві
20,00₴ Записатися Харчова безпечність в ресторанній індустрії
20,00₴ Записатися Харчові добавки
20,00₴ Записатися Харчові технології
20,00₴ Записатися Харчові технології. Контроль якості харчової продукції
 
Натисніть, щоб переключити каф. Харчових технологій продуктів з плодів, овочів і молока та інновацій в оздоровчому харчуванні
 
20,00₴ Записатися Інноваційний інжинірінг підприємств з переробки рослинної сировини та молока
20,00₴ Записатися Методи контролю продукції харчових виробництв
20,00₴ Записатися Основи технології галузі
20,00₴ Записатися Проектування підприємств галузі
20,00₴ Записатися Сировинні ресурси технології галузі
20,00₴ Записатися Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю
20,00₴ Записатися Теоретичні основи харчових технологій
20,00₴ Записатися Технологічний семінар
20,00₴ Записатися Технологія галузі
20,00₴ Записатися Харчові технології
20,00₴ Записатися Харчові технології переробки та експертизи сировини на малих підприємствах в організаціях РГБ і торгівлі
 
Натисніть, щоб переключити ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ
 
Натисніть, щоб переключити каф. Готельного, ресторанного бізнесу та туризму
 
20,00₴ Записатися Інноваційні технології подієвих заходів
20,00₴ Записатися Інновації в ресторанному господарстві
20,00₴ Записатися Атестація бакалаврів ГРС
20,00₴ Записатися Безпека послуг у готельному і ресторанному бізнесі
20,00₴ Записатися Гостинність та професійна культура в сфері послуг
20,00₴ Записатися Діловий та дипломатичний протокол
20,00₴ Записатися Моделювання пріоритетності послуг готельно-ресторанного бізнесу
20,00₴ Записатися Міжнародні стандарти обслуговування в засобах розміщення
20,00₴ Записатися Організація, планування та управління виробництвом на підприємствах
20,00₴ Записатися Організація в ресторанному господарстві (Організація виробництва)
20,00₴ Записатися Організація в ресторанному господарстві (Організація обслуговування)
20,00₴ Записатися Організація ресторанного господарства
20,00₴ Записатися Організація спеціальних форм обслуговування
20,00₴ Записатися Основи гостинності
20,00₴ Записатися Основи курортології і рекреації
20,00₴ Записатися Основи наукових досліджень
20,00₴ Записатися Проектування об'єктів готельного і ресторанного бізнесу
20,00₴ Записатися Технологія напоїв
20,00₴ Записатися Туристичне країнознавство
20,00₴ Записатися Школа "Юний ресторатор"
20,00₴ Записатися Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві
 
Натисніть, щоб переключити каф. Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
 
20,00₴ Записатися Інноваційний менеджмент
20,00₴ Записатися Адміністративний менеджмент
20,00₴ Записатися Корпоративне управління
20,00₴ Записатися Менеджмент ЗЕД
20,00₴ Записатися Менеджмент готельно-ресторанного господарства
20,00₴ Записатися Менеджмент персоналу
20,00₴ Записатися Менеджмент підприємства
20,00₴ Записатися Операційні системи і технології в готельному господарстві та туризмі
20,00₴ Записатися Основи управлінського консультування
20,00₴ Записатися Психологія управління та конфліктологія
20,00₴ Записатися Публічне адміністрування
20,00₴ Записатися Самоменеджмент
20,00₴ Записатися Теорія організації
20,00₴ Записатися Управління персоналом
20,00₴ Записатися Управлінські рішення
 
Натисніть, щоб переключити каф. Менеджменту організацій
 
20,00₴ Записатися Інвестиційний менеджмент
20,00₴ Записатися Антикризовий менеджмент
20,00₴ Записатися Державне та регіональне управління
20,00₴ Записатися Діловодство
20,00₴ Записатися Комунікативний менеджмент
20,00₴ Записатися Менеджмент
20,00₴ Записатися Менеджмент державних установ
20,00₴ Записатися Менеджмент діяльності суб'єктів господарювання
20,00₴ Записатися Менеджмент організацій в аспекті моделювання управлінських процесів
20,00₴ Записатися Менеджмент підприємств галузі
20,00₴ Записатися Операційний менеджмент
20,00₴ Записатися Операційні системи і технології в торгівлі та ресторанному господарстві
20,00₴ Записатися Організація власної справи
20,00₴ Записатися Організація праці менеджера
20,00₴ Записатися Система прикладних методів менеджменту торгівлі та РГ
20,00₴ Записатися Системи менеджменту в ресторанному господарстві
20,00₴ Записатися Стратегічний менеджмент
20,00₴ Записатися Теорія управління та концепції бізнесу
20,00₴ Записатися Школа "Мистецтво управління"
20,00₴ Записатися Управління змінами
 
Натисніть, щоб переключити каф. Суспільних та гуманітарних дисциплін
 
20,00₴ Записатися Історія та культура України
20,00₴ Записатися Історія та культура України
20,00₴ Записатися Історія та культура України
20,00₴ Записатися Етика бізнесу
20,00₴ Записатися Конфліктологія
20,00₴ Записатися Культурно-побутові традиції українського народу
20,00₴ Записатися Політологія
20,00₴ Записатися Психологія
20,00₴ Записатися Підприємницьке право
Записатися СК Соціологія
20,00₴ Записатися Соціально-економічна історія України
20,00₴ Записатися Соціологія
20,00₴ Записатися Спецкурс Екскурствознавство
20,00₴ Записатися Фахова мова та ділова комунікація
20,00₴ Записатися Фахова мова та ділова комунікація
20,00₴ Записатися Фізичне виховання
20,00₴ Записатися Філософія
20,00₴ Записатися Філософія науки
 
Натисніть, щоб переключити ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ТА МИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
 
20,00₴ Записатися Школа підприємництва "Business Junior School"
 
Натисніть, щоб переключити каф. Товарознавства в митній справі
 
20,00₴ Записатися Експертиза товарів особистого призначення
20,00₴ Записатися Квітково-декоративна продукція
20,00₴ Записатися Матеріалознавство
20,00₴ Записатися Митна логістика
20,00₴ Записатися Митна справа
20,00₴ Записатися Митний контроль за переміщенням фізичних осіб
20,00₴ Записатися Митні збори та тарифи
20,00₴ Записатися Організація боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями
20,00₴ Записатися Організація управління в митних органах
20,00₴ Записатися Основи експертизи дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей
20,00₴ Записатися Основи стандартизації, метрології та управління якості
20,00₴ Записатися Судово-товарознавча експертиза
20,00₴ Записатися Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності
20,00₴ Записатися Товарознавство книги
20,00₴ Записатися Товарознавство непродовольчих товарів (Господарчо-будівельні)
20,00₴ Записатися Товарознавство непродовольчих товарів (Культурно-побутові)
20,00₴ Записатися Товарознавство непродовольчих товарів (Розділ: Товарознавство одяго-взуттєвих товарів)
 
Натисніть, щоб переключити каф. Товарознавства та експертизи товарів
 
20,00₴ Записатися Ідентифікація напоїв
20,00₴ Записатися Інноваційні продукти
20,00₴ Записатися Інноваційні технології зберігання харчових продуктів
20,00₴ Записатися Інспектування підпрємств торгівлі
20,00₴ Записатися Вторинна сировина харчової промисловості
20,00₴ Записатися Експертиза послуг
20,00₴ Записатися Експертиза товарів
20,00₴ Записатися Загальна технологія харчових виробництв
20,00₴ Записатися Методи дослідження товарів
20,00₴ Записатися Міжнародне технічне регулювання
20,00₴ Записатися Міжнародний консьюмеризм
20,00₴ Записатися Міжнародні вимоги до якості та безпечності товарів
20,00₴ Записатися Організація захисту прав споживачів
20,00₴ Записатися Організація споживчих досліджень
20,00₴ Записатися Основи наукових досліджень
20,00₴ Записатися Пакувальні матеріали і тара
20,00₴ Записатися Послуги
20,00₴ Записатися СК Фальсифікація харчових продуктів
20,00₴ Записатися Сенсорний аналіз
20,00₴ Записатися Сертифікація товарів
20,00₴ Записатися Теоретичні основи товарознавства
20,00₴ Записатися Технологія надання послуг
20,00₴ Записатися Товарна інформація
20,00₴ Записатися Товарознавство (для ГРС, менеджерів)
20,00₴ Записатися Товарознавство (для еономістів, маркетологів, бухгалтерів)
20,00₴ Записатися Товарознавство. Харчові продукти. Розділ Зерноборошняні товари та кондитерські вироби
20,00₴ Записатися Товарознавство. Харчові продукти. Розділ плодо-овочеві та смакові товари
20,00₴ Записатися Товарознавство та експертиза продуктів з ГМД
20,00₴ Записатися Товарознавство харчових продуктів (для технологів)
20,00₴ Записатися Токсичні речовини та методи їх визначення
20,00₴ Записатися Управління якістю послуг
20,00₴ Записатися Фальсифікація товарів та методи її визначення
20,00₴ Записатися Фандрайзинг
 
Натисніть, щоб переключити каф. Товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів
 
20,00₴ Записатися Інноваційна діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу
20,00₴ Записатися Аудит систем управління якістю
20,00₴ Записатися Безпека життєдіяльності та основи цивільного захисту
20,00₴ Записатися Безпечність товарів
20,00₴ Записатися Біржова діяльність
20,00₴ Записатися Екологічна безпека
20,00₴ Записатися Екологічна експертиза виробництва харчових продуктів
20,00₴ Записатися Експертиза товарів
20,00₴ Записатися Зберігання харчових продуктів
20,00₴ Записатися Кваліметрія
20,00₴ Записатися Контроль безпечності товарів
20,00₴ Записатися Мерчандайзинг
20,00₴ Записатися Міжнародна торгівля
20,00₴ Записатися Оптово-посередницька діяльність
20,00₴ Записатися Організація торгівлі
20,00₴ Записатися Основи архітектурно-будівельного проектування підприємств галузі
20,00₴ Записатися Основи екології та безпеки товарів ТНС
20,00₴ Записатися Охорона праці
20,00₴ Записатися Проектування магазинів і торговельних центрів
20,00₴ Записатися Публічні закупівлі
20,00₴ Записатися Розробка інноваційних продуктів та сервісу
20,00₴ Записатися Сертифікація систем якості
20,00₴ Записатися Системи підготовки та оцінка якості води
20,00₴ Записатися Системи управління якістю та безпечністю товарів
20,00₴ Записатися Товарознавство (Харчові продукти)
20,00₴ Записатися Торговельні мережі
20,00₴ Записатися Управління безпечністю товарів
20,00₴ Записатися Управління якістю товарів
20,00₴ Записатися Формування якості товарів
 
Натисніть, щоб переключити Центр підвищення кваліфікації
 
Натисніть, щоб переключити Інформаційно-комунікаційні методи менеджменту в освіті
 
20,00₴ Записатися 1. Управлінські компетенції викладача вищої школи в умовах євроінтеграції закладів вищої освіти України
20,00₴ Записатися 2. Інформаційні системи і технології менеджменту електронної освіти
20,00₴ Записатися 3. Формування предметно-орієнтованого інформаційного забезпечення е-навчання
20,00₴ Записатися 4. Випускна робота