Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Віртуальне навчальне середовище ХДУХТ
Отримати освіту з давніх давен означало перейти на новий рівень взаємовідносин з оточуючим світом та  підтвердити свій високий соціальний статус, даний за правом народження

Вітаємо! Ви в системі електронного навчання 
Харківського державного університету харчування та торгівлі!

  Навчальні дисципліни кафедр. Доступ до контенту надається після реєстрації

 
Розгорнути / Згорнути блок Курси
 
Натисніть, щоб переключити НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ
 
Натисніть, щоб переключити каф. Іноземних мов
 
20,00$ Записатися Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
20,00$ Записатися Німецька мова
 
Натисніть, щоб переключити каф. Економіки підприємств харчування та торгівлі
 
20,00$ Записатися Економіка підприємства
20,00$ Записатися Економіка підприємства
20,00$ Записатися Економіка та планування діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства
20,00$ Записатися Економіка та фінанси підприємства
20,00$ Записатися Проектний аналіз
20,00$ Записатися Школа економіки
20,00$ Записатися Управління витратами
 
Натисніть, щоб переключити каф. Економіки та управління
 
20,00$ Записатися Інформатика
20,00$ Записатися Інформаційні системи та технології в міжнародному бізнесі
20,00$ Записатися Інформаційні системи та технології в управлінні
20,00$ Записатися Інформаційні системи та технології на підприємствах
20,00$ Записатися Економіка і фінанси підприємств
20,00$ Записатися Логістика
20,00$ Записатися Управління проектами
 
Натисніть, щоб переключити каф. Міжнародної економіки, економічної теорії та права
 
20,00$ Записатися Історія економіки та економічної думки
20,00$ Записатися Глобальна економіка
20,00$ Записатися Економіка зарубіжних країн
20,00$ Записатися Економічна теорія
20,00$ Записатися Економічна теорія
20,00$ Записатися Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
20,00$ Записатися Країнознавство
20,00$ Записатися Країнознавство
20,00$ Записатися Макроекономіка
20,00$ Записатися Моделювання міжнародних економічних відносин
20,00$ Записатися Міжнародна економіка
20,00$ Записатися Міжнародне ціноутворення
20,00$ Записатися Міжнародні валютно-фінансові відносини
20,00$ Записатися Політична економія
20,00$ Записатися Транснаціональні корпорації
20,00$ Записатися Школа Міжнародного Бізнесу "Start Now"
 
Натисніть, щоб переключити каф. Маркетингу та комерційної діяльності
 
20,00$ Записатися Маркетинг
20,00$ Записатися Маркетинг
20,00$ Записатися Маркетинг взаємодії
20,00$ Записатися Маркетингова товарна політика
20,00$ Записатися Маркетинговий менеджмент
20,00$ Записатися Маркетингові дослідження
20,00$ Записатися Маркетинг промислових підприємств
20,00$ Записатися Школа маркетингу "Маркетошка"
20,00$ Записатися Управління результативністю маркетингу
20,00$ Записатися Управління результативністю маркетингу
 
Натисніть, щоб переключити каф. Фінансів, обліку та оподаткування
 
20,00$ Записатися Адміністрування податків та обов'язкових платежів
20,00$ Записатися Аналіз господарської діяльності
20,00$ Записатися Аудит
20,00$ Записатися Бухгалтерський облік
20,00$ Записатися Бухгалтерський облік
20,00$ Записатися Бюджетний менеджмент
20,00$ Записатися Гроші та кредит
20,00$ Записатися Звітність підприємств
20,00$ Записатися Міжнародний економічний аналіз
20,00$ Записатися Наукові дослідження в обліково-фінансовій сфері
20,00$ Записатися Облік в банках
20,00$ Записатися Облік зовнішньо-економічної діяльності
20,00$ Записатися Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
20,00$ Записатися Облік у зарубіжних країнах
20,00$ Записатися Облік і аудит
20,00$ Записатися Організація обліку
20,00$ Записатися Ринок фінансових послуг
20,00$ Записатися Статистика
20,00$ Записатися Стратегічний управлінський облік
20,00$ Записатися Страхові послуги та соціальне страхування
20,00$ Записатися Школа Креативного Бухгалтера
20,00$ Записатися Школа успішного фінансиста
20,00$ Записатися Управління фінансовою санацією підприємства
20,00$ Записатися Фінанси
20,00$ Записатися Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
20,00$ Записатися Фінансове планування та прогнозування в підприємствах і фінансових установах
20,00$ Записатися Фінансовий менеджмент у банках
20,00$ Записатися Фінансовий облік
 
Натисніть, щоб переключити НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА БІЗНЕСУ
 
Натисніть, щоб переключити каф. Енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін
 
20,00$ Записатися Інженерна графіка
20,00$ Записатися Взаємозамінність, стандартизація та технічне вимірювання
20,00$ Записатися Вища математика
20,00$ Записатися Вища та прикладна математика
20,00$ Записатися Вища та прикладна математика
20,00$ Записатися Деталі машин
20,00$ Записатися Деталі машин
20,00$ Записатися Електротехніка
20,00$ Записатися Монтаж, діагностика та ремонт обладнання
20,00$ Записатися Основи САПР
20,00$ Записатися Підготовка до ЗНО з математики
20,00$ Записатися Теоретичні основи теплотехніки
20,00$ Записатися Теоретичні основи теплотехніки
20,00$ Записатися Теорія машин і механізмів
20,00$ Записатися Технологічне холодильне обладнання
20,00$ Записатися Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
20,00$ Записатися Холодильна техніка
20,00$ Записатися Фізика
20,00$ Записатися Фізика
 
Натисніть, щоб переключити каф. Процесів та устаткування харчової і готельно-ресторанної індустрії ім. М.І.Беляєва
 
20,00$ Записатися Автоматизація харчових виробництв
20,00$ Записатися Механізація вантажно-розвантажувальних, транспортних та складських робіт
20,00$ Записатися Механічне обладнання
20,00$ Записатися Обладнання підприємств торгівлі
20,00$ Записатися Пакувальні матеріали та обладнання у харчовій індустрії
20,00$ Записатися Процеси, апарати харчових виробництв
20,00$ Записатися Технологічне обладнання галузі
20,00$ Записатися Технологічне обладнання малих переробних харчових виробництв
20,00$ Записатися Технічні засоби митного контролю
20,00$ Записатися Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
 
Натисніть, щоб переключити каф. Технології м'яса
 
20,00$ Записатися Основи тваринництва та ветеринарно-санітарної експертизи
20,00$ Записатися Проектування підприємств галузі
20,00$ Записатися Теоретичні основи харчових технологій
20,00$ Записатися Технологія галузі
20,00$ Записатися Технологія м'ясних продуктів функціонального призначення
20,00$ Записатися Технологія м'ясних продуктів функціонального призначення
20,00$ Записатися Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м'яса та м'ясних продуктів
 
Натисніть, щоб переключити каф. Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
 
20,00$ Записатися Методологія та організація наукових досліджень
20,00$ Записатися Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю
20,00$ Записатися Технологія галузі, розділ Технологія кондитерських виробів
20,00$ Записатися Технологія галузі. Розділ "Технологія хліба
20,00$ Записатися Харчові концентрати
20,00$ Записатися Фізико-хімічні та біотехнологічні основи технології галузі
 
Натисніть, щоб переключити каф. Хімії, мікробіології та гігієни харчування
 
20,00$ Записатися Гігієна і санітарія
20,00$ Записатися Дисперсні системи
20,00$ Записатися Загальна хімія
20,00$ Записатися Сучасні інструментальні методи дослідження сировини та харчових продуктів
20,00$ Записатися Технічна мікробіологія
20,00$ Записатися Харчова хімія
20,00$ Записатися Харчова хімія (Розділ 1)
20,00$ Записатися Харчова хімія. Розділ 1
20,00$ Записатися Харчова хімія. Розділ 2. Органічна хімія
20,00$ Записатися Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів
20,00$ Записатися Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів. Розділ 3
20,00$ Записатися Фізико-хімічні та колоїдні основи харчових технологій
20,00$ Записатися Фізична та колоїдна хімія
 
Натисніть, щоб переключити каф. Харчових технологій в ресторанній індустрії
 
20,00$ Записатися Інноваційний інжиніринг в закладах ресторанного господарства
20,00$ Записатися Інноваційні технології харчової продукції
20,00$ Записатися Культура харчування
20,00$ Записатися Науково-дослідна робота
20,00$ Записатися Основи технології галузі
20,00$ Записатися Проектування підприємств ЗРГ
20,00$ Записатися Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю
20,00$ Записатися Теоретичні основи харчових технологій
20,00$ Записатися Технологічна експертиза безпечності в ЗРГ
20,00$ Записатися Технологічно-проектне та технічне забезпечення функціонування ЗРГ
20,00$ Записатися Технологія національних кухонь
20,00$ Записатися Технології продукції ресторанного господарства
20,00$ Записатися Харчові добавки
20,00$ Записатися Харчові технології
20,00$ Записатися Харчові технології. Контроль якості харчової продукції
 
Натисніть, щоб переключити каф. Харчових технологій продуктів з плодів, овочів і молока та інновацій в оздоровчому харчуванні
 
20,00$ Записатися Технологічний семінар
20,00$ Записатися Харчові технології переробки та експертизи сировини на малих підприємствах в організаціях РГБ і торгівлі
 
Натисніть, щоб переключити ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ
 
Натисніть, щоб переключити каф. Готельного, ресторанного бізнесу та туризму
 
20,00$ Записатися Інновації в ресторанному господарстві
20,00$ Записатися Безпека послуг у готельному і ресторанному бізнесі
20,00$ Записатися Організація спеціальних форм обслуговування
20,00$ Записатися Основи гостинності
20,00$ Записатися Основи курортології і рекреації
20,00$ Записатися Основи наукових досліджень
20,00$ Записатися Проектування об'єктів готельного і ресторанного бізнесу
20,00$ Записатися Туристичне країнознавство
20,00$ Записатися Школа "Юний ресторатор"
20,00$ Записатися Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві
 
Натисніть, щоб переключити каф. Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
 
20,00$ Записатися Адміністративний менеджмент
20,00$ Записатися Менеджмент підприємства
20,00$ Записатися Операційні системи і технології в готельному господарстві та туризмі
20,00$ Записатися Психологія управління та конфліктологія
20,00$ Записатися Управління персоналом
 
Натисніть, щоб переключити каф. Менеджменту організацій
 
20,00$ Записатися Інвестиційний менеджмент
20,00$ Записатися Антикризовий менеджмент
20,00$ Записатися Державне та регіональне управління
20,00$ Записатися Діловодство
20,00$ Записатися Комунікативний менеджмент
20,00$ Записатися Менеджмент державних установ
20,00$ Записатися Менеджмент діяльності суб'єктів господарювання
20,00$ Записатися Менеджмент організацій в аспекті моделювання управлінських процесів
20,00$ Записатися Операційний менеджмент
20,00$ Записатися Організація власної справи
20,00$ Записатися Системи менеджменту в ресторанному господарстві
20,00$ Записатися Теорія управління та концепції бізнесу
20,00$ Записатися Школа "Мистецтво управління"
20,00$ Записатися Управління змінами
 
Натисніть, щоб переключити каф. Суспільних та гуманітарних дисциплін
 
20,00$ Записатися Історія та культура України
20,00$ Записатися Історія та культура України
20,00$ Записатися Культурно-побутові традиції українського народу
20,00$ Записатися Політологія
20,00$ Записатися Психологія
20,00$ Записатися Психологія з основами соціології
20,00$ Записатися Фахова мова та ділова комунікація
20,00$ Записатися Фахова мова та ділова комунікація
20,00$ Записатися Фізичне виховання
20,00$ Записатися Філософія
 
Натисніть, щоб переключити ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ТА МИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
 
20,00$ Записатися Школа підприємництва "Business Junior School"
 
Натисніть, щоб переключити каф. Організації торгівлі та управління якістю товарів
 
20,00$ Записатися Експертиза товарів
20,00$ Записатися Організація торгівлі
20,00$ Записатися Основи екології та безпеки товарів ТНС
20,00$ Записатися Публічні закупівлі
20,00$ Записатися Системи підготовки та оцінка якості води
20,00$ Записатися Торговельні мережі
20,00$ Записатися Управління якістю товарів
 
Натисніть, щоб переключити каф. Товарознавства в митній справі
 
20,00$ Записатися Експертиза товарів особистого призначення
20,00$ Записатися Митна логістика
20,00$ Записатися Митна справа
20,00$ Записатися Митні збори та тарифи
20,00$ Записатися Основи експертизи дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей
20,00$ Записатися Товарознавство книги
20,00$ Записатися Товарознавство непродовольчих товарів (Розділ: Товарознавство одяго-взуттєвих товарів)
 
Натисніть, щоб переключити каф. Товарознавства та експертизи товарів
 
20,00$ Записатися Загальна технологія харчових виробництв
20,00$ Записатися Матеріалознавство
20,00$ Записатися Методи дослідження товарів
20,00$ Записатися Основи наукових досліджень
20,00$ Записатися Послуги
20,00$ Записатися Сенсорний аналіз
20,00$ Записатися Сучасні методи ідентифікації та визначення фальсифікованих товарів
20,00$ Записатися Технологія надання послуг
20,00$ Записатися Товарознавство та експертиза продуктів з ГМД
 
Натисніть, щоб переключити Центр підвищення кваліфікації
 
Натисніть, щоб переключити Інформаційно-комунікаційні методи менеджменту в освіті
 
20,00$ Записатися 1. Управлінські компетенції викладача вищої школи в умовах євроінтеграції закладів вищої освіти України
20,00$ Записатися 2. Інформаційні системи і технології менеджменту електронної освіти
20,00$ Записатися 3. Формування предметно-орієнтованого інформаційного забезпечення е-навчання
20,00$ Записатися 4. Випускна робота