Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Навчальне веб-середовище ХДУХТ
Отримати освіту з давніх давен означало перейти на новий рівень взаємовідносин з оточуючим світом та  підтвердити свій високий соціальний статус, даний за правом народження

Вітаємо! Ви в системі електронного навчання 
Харківського державного університету харчування та торгівлі!

  Навчальні дисципліни кафедр. Доступ до контенту надається після реєстрації

 
Розгорнути / Згорнути блок Курси
 
Натисніть, щоб переключити НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ
 
Натисніть, щоб переключити каф. Іноземних мов
 
20,00$ Записатися Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
20,00$ Записатися Англійська мова за професійним спрямуванням (ГРС)
20,00$ Записатися Англійська мова за професійним спрямуванням (для студентів економічного напряму)
20,00$ Записатися Ділова англійська мова
20,00$ Записатися Ділова німецька мова
20,00$ Записатися Німецька мова професійного спрямування
20,00$ Записатися Поглиблене вивчення іноземної мови (English)
20,00$ Записатися Українська мова як іноземна
 
Натисніть, щоб переключити каф. Економіки підприємств харчування та торгівлі ім. І.Г. Бережного
 
20,00$ Записатися Інтелектуальний бізнес, 051
20,00$ Записатися Антикризова діяльність підприємства, 051
20,00$ Записатися Економіка підприємства, 051
20,00$ Записатися Економіка підприємства, 075, 296
20,00$ Записатися Економіка підприємства, 241
20,00$ Записатися Економіка і планування в підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, 051
20,00$ Записатися Економіка і прогнозування споживчого ринку, 051
20,00$ Записатися Економіка і фінанси підприємства, 073
20,00$ Записатися Економічна ефективність інноваційних процесів у ГРБ, 241
20,00$ Записатися Економічне управління підприємством, 051
20,00$ Записатися Конкурентна політика підприємства, 051
20,00$ Записатися Конкурентоспроможність підприємства, 072
20,00$ Записатися Методи наукових досліджень в економіці, 051
20,00$ Записатися Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, 051
20,00$ Записатися Основи економічної діяльності підприємств торгівлі та сфери послуг, 051
20,00$ Записатися Оцінка та управління стратегічними змінами, 051
20,00$ Записатися Планування діяльності підприємства, 051
20,00$ Записатися Програма переддипломної практики, спец. 051 Економіка, бакалавр
20,00$ Записатися Проектний аналіз, 051
20,00$ Записатися Підприємницькі мережі та торговельні системи, 051
20,00$ Записатися Ризик-менеджмент, 073
20,00$ Записатися Стратегія підприємства, 051
20,00$ Записатися Тренінг Вступ до спеціальності, 051
20,00$ Записатися Школа економіки
20,00$ Записатися Управління витратами, 051
20,00$ Записатися Управління конкурентоспроможністю підприємства, 051
20,00$ Записатися Управління ризиками, 072
20,00$ Записатися Управління інфраструктурою підприємства, 051
20,00$ Записатися Управлінський консалтинг, 051
 
Натисніть, щоб переключити каф. Економіки та управління
 
20,00$ Записатися Start up: створення та функціонування
20,00$ Записатися Інформатика
20,00$ Записатися Інформаційні системи та технології в міжнародному бізнесі
20,00$ Записатися Інформаційні системи та технології на підприємствах
20,00$ Записатися Інформаційні технології в наукових дослідженнях
20,00$ Записатися Бізнес-планування
20,00$ Записатися Економетрика
20,00$ Записатися Економіка праці та соціально-трудові відносини
20,00$ Записатися Економіка підприємства
20,00$ Записатися Економіка і організація інноваційної діяльності
20,00$ Записатися Економіка і фінанси підприємств
20,00$ Записатися Корпоративне управління
20,00$ Записатися Логістика
20,00$ Записатися Логістичні системи
20,00$ Записатися Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів
20,00$ Записатися Організація бізнесу в країнах Східного партнерства
20,00$ Записатися Організація операційної діяльності підприємств
20,00$ Записатися Основи бізнесу та підприємницької діяльності
20,00$ Записатися Оцінка ефективності бізнес-проектів
20,00$ Записатися Прикладна інформатика
20,00$ Записатися Підприємництво
20,00$ Записатися Стратегічне управління
20,00$ Записатися Стратегічне управління та розвиток бізнесу
20,00$ Записатися Управління проектами
20,00$ Записатися Управління інноваційними проектами
 
Натисніть, щоб переключити каф. Міжнародної економіки, економічної теорії та права
 
20,00$ Записатися Європейський бізнес
20,00$ Записатися Історія економіки та економічної думки
20,00$ Записатися Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі
20,00$ Записатися Глобальна економіка
20,00$ Записатися Економіка зарубіжних країн
20,00$ Записатися Економічна теорія
20,00$ Записатися Економічна теорія
20,00$ Записатися Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
20,00$ Записатися Країнознавство
20,00$ Записатися Макроекономіка
20,00$ Записатися Макроекономіка. Мікроекономіка
20,00$ Записатися Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
20,00$ Записатися Моделювання міжнародних економічних відносин
20,00$ Записатися Міжнародна економіка
20,00$ Записатися Міжнародна економічна діяльність
20,00$ Записатися Міжнародна інвестиційна діяльність
20,00$ Записатися Міжнародне ціноутворення
20,00$ Записатися Міжнародний бізнес
20,00$ Записатися Міжнародний менеджмент
20,00$ Записатися Міжнародні бізнес-стратегії підприємства
20,00$ Записатися Міжнародні валютно-фінансові відносини
20,00$ Записатися Міжнародні валютно-фінансові відносини!
20,00$ Записатися Міжнародні економічні відносини України
20,00$ Записатися Міжнародні організації
20,00$ Записатися Міжнародні стратегії економічного розвитку
20,00$ Записатися Мікроекономіка
20,00$ Записатися Національна економіка
20,00$ Записатися Політична економія
20,00$ Записатися Регіональна економіка
20,00$ Записатися Соціальна відповідальність
20,00$ Записатися Теорія та практика зовнішньої торгівлі
20,00$ Записатися Торгова політика та дипломатія
20,00$ Записатися Транснаціональні корпорації
20,00$ Записатися Школа Міжнародного Бізнесу "Start Now"
20,00$ Записатися Управління міжнародним бізнесом
20,00$ Записатися Управління міжнародними інвестиційними проектами
20,00$ Записатися Управління міжнародною конкурентоспроможністю
 
Натисніть, щоб переключити каф. Маркетингу і комерційної діяльності
 
20,00$ Записатися Event-маркетинг
20,00$ Записатися Інтернет маркетинг
20,00$ Записатися Банківський маркетинг
20,00$ Записатися Комунікативні технології в науці та бізнесі
20,00$ Записатися Маркетинг
20,00$ Записатися Маркетинг
20,00$ Записатися Маркетинг взаємодії
20,00$ Записатися Маркетингова товарна політика
20,00$ Записатися Маркетинговий аудит
20,00$ Записатися Маркетинговий менеджмент
20,00$ Записатися Маркетингові дослідження
20,00$ Записатися Маркетингові комунікації
20,00$ Записатися Маркетинг послуг
20,00$ Записатися Маркетинг промислових підприємств
20,00$ Записатися Маркетинг фінансових послуг
20,00$ Записатися Маркетинг інновацій
20,00$ Записатися Паблик рилейшнз
20,00$ Записатися СК Маркетинг
20,00$ Записатися Стратегічний маркетинг
20,00$ Записатися Трейд-маркетинг
20,00$ Записатися Школа маркетингу "Маркетошка"
20,00$ Записатися Управління попитом
20,00$ Записатися Управління результативністю маркетингу
20,00$ Записатися Управління результативністю маркетингу
20,00$ Записатися Фундаментальний маркетинг
 
Натисніть, щоб переключити каф. Фінансів та обліку
 
20,00$ Записатися Історія фінансів, грошей та страхування
20,00$ Записатися Адміністрування податків та обов'язкових платежів
20,00$ Записатися Аналіз господарської діяльності
20,00$ Записатися Аналіз діяльності фінансових установ
20,00$ Записатися Аудит
20,00$ Записатися Банківські операції І
20,00$ Записатися Банківські операції ІІ
20,00$ Записатися Бухгалтерський облiк в ГРБ
20,00$ Записатися Бухгалтерський облік
20,00$ Записатися Бухгалтерський облік
20,00$ Записатися Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами
20,00$ Записатися Бюджетний менеджмент
20,00$ Записатися Бюджетний облік
20,00$ Записатися Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання
20,00$ Записатися Гроші та кредит
20,00$ Записатися Економічний аналіз в управлінні підприємствами
20,00$ Записатися Загальні основи організації бухгалтерського обліку
20,00$ Записатися Звітність підприємств
20,00$ Записатися Комплексний фінансовий тренінг
20,00$ Записатися Міжнародний економічний аналіз
20,00$ Записатися Наукові дослідження в обліково-фінансовій сфері
20,00$ Записатися Облік в банках
20,00$ Записатися Облік зовнішньо-економічної діяльності
20,00$ Записатися Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
20,00$ Записатися Облік у бюджетних установах
20,00$ Записатися Облік у зарубіжних країнах
20,00$ Записатися Облік і аудит
20,00$ Записатися Організація обліку
20,00$ Записатися Основи наукових досліджень в економіці
20,00$ Записатися Податкова система
20,00$ Записатися Програма переддипломної практики спеціальності 071 Облік і оподаткування
20,00$ Записатися Програма переддипломної практики спеціальності 072 Банківська справа та страхування
20,00$ Записатися Ринок фінансових послуг
20,00$ Записатися СК Операції на ринку FOREX та фондовому ринку
20,00$ Записатися СК Оцінка вартості підприємства
20,00$ Записатися Статистика
20,00$ Записатися Статистична звітність суб`єктів господарювання
20,00$ Записатися Стратегічний управлінський облік
20,00$ Записатися Страхові послуги та соціальне страхування
20,00$ Записатися Судово-бухгалтерська експертиза
20,00$ Записатися Тренінг Вступ до фаху
20,00$ Записатися Тренінг з бухгалтерського обліку
20,00$ Записатися Тренінг з основ фінансів, банківської справи та страхування
20,00$ Записатися Тренінг з фінансового обліку
20,00$ Записатися Школа Креативного Бухгалтера
20,00$ Записатися Школа успішного фінансиста
20,00$ Записатися Управління фінансовою санацією підприємства
20,00$ Записатися Управлінський облік
20,00$ Записатися Управлінські інформаційні системи в обліку, аудиті та оподаткуванні
20,00$ Записатися Фінанси
20,00$ Записатися Фінанси підприємств
20,00$ Записатися Фінансова діагностика
20,00$ Записатися Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
20,00$ Записатися Фінансове планування та прогнозування в підприємствах і фінансових установах
20,00$ Записатися Фінансовий менеджмент
20,00$ Записатися Фінансовий менеджмент
20,00$ Записатися Фінансовий менеджмент у банках
20,00$ Записатися Фінансовий облік
20,00$ Записатися Фінансовий ринок
20,00$ Записатися Фінансові сервіси
20,00$ Записатися Центральний банк та грошово-кредитна політика
 
Натисніть, щоб переключити НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА БІЗНЕСУ
 
Натисніть, щоб переключити каф. Енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін
 
20,00$ Записатися Інженерна графіка
20,00$ Записатися Взаємозамінність, стандартизація та технічне вимірювання
20,00$ Записатися Вища математика
20,00$ Записатися Вища та прикладна математика
20,00$ Записатися Вища та прикладна математика
20,00$ Записатися Деталі машин
20,00$ Записатися Деталі машин
20,00$ Записатися Електротехніка
20,00$ Записатися Монтаж, діагностика та ремонт обладнання
20,00$ Записатися Опір матеріалів
20,00$ Записатися Основи САПР
20,00$ Записатися Підготовка до ЗНО з математики
20,00$ Записатися Теоретичні основи теплотехніки
20,00$ Записатися Теоретичні основи теплотехніки
20,00$ Записатися Теорія машин і механізмів
20,00$ Записатися Технологічне холодильне обладнання
20,00$ Записатися Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
20,00$ Записатися Холодильна техніка
20,00$ Записатися Холодильна техніка
20,00$ Записатися Холодильні установки
20,00$ Записатися Фізика
20,00$ Записатися Фізика
 
Натисніть, щоб переключити каф. Процесів та устаткування харчової та готельно-ресторанної індустрії ім. М.І.Беляєва
 
20,00$ Записатися Інтелектуальна власність
20,00$ Записатися Автоматизація виробничих процесів
20,00$ Записатися Автоматизація енергетичних установок
20,00$ Записатися Гідравлічні мережі та системи
20,00$ Записатися Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність
20,00$ Записатися Механізація вантажно-розвантажувальних, транспортних та складських робіт
20,00$ Записатися Механічне обладнання
20,00$ Записатися Нормування та технічний сервіс інженерно-технічних систем та обладнання
20,00$ Записатися Обладнання підприємств торгівлі
20,00$ Записатися Основи інженерної діяльності
20,00$ Записатися Пакувальні матеріали та обладнання у харчовій індустрії
20,00$ Записатися Патентознавство
20,00$ Записатися Процеси та апарати харчових виробництв
20,00$ Записатися Процеси і апарати харчових виробництв
20,00$ Записатися Розрахунок та конструювання обладнання малих переробних харчових виробництв
20,00$ Записатися СК Інтелектуальна власність
20,00$ Записатися СК Використання ультразвуку в харчовій промисловості
20,00$ Записатися Теорія організації комплексних інженерних систем
20,00$ Записатися Теплове обладнання
20,00$ Записатися Технологічне обладнання галузі
20,00$ Записатися Технологічне обладнання галузі
20,00$ Записатися Технологічне обладнання харчових виробництв
20,00$ Записатися Технологічні основи машинобудування
20,00$ Записатися Техніка харчових виробництв малого та середнього бізнесу
20,00$ Записатися Технічна інформація в сучасній інженерній освіті
20,00$ Записатися Технічні засоби митного контролю
20,00$ Записатися Устаткування закладів РГ
20,00$ Записатися Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
 
Натисніть, щоб переключити каф. Технології м`яса
 
20,00$ Записатися Інноваційні технології м`ясних продуктів
20,00$ Записатися Актуальні проблеми технології галузі
20,00$ Записатися Контроль якості та безпеки продукції галузі
20,00$ Записатися Основи тваринництва та ветеринарно-санітарної експертизи
20,00$ Записатися Основи технології галузі
20,00$ Записатися Проектування підприємств галузі
20,00$ Записатися Сировинні ресурси технології галузі
20,00$ Записатися Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю
20,00$ Записатися Теоретичні основи харчових технологій
20,00$ Записатися Технологія галузі
20,00$ Записатися Технологія м'ясних продуктів функціонального призначення
20,00$ Записатися Харчові технології
20,00$ Записатися Управління якістю продукції м`ясопереробних підприємств
20,00$ Записатися Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м'яса та м'ясних продуктів
 
Натисніть, щоб переключити каф. Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів
 
20,00$ Записатися Актуальні проблеми технології галузі
20,00$ Записатися Контроль якості та безпеки продукції галузі
20,00$ Записатися Методи контролю продукції харчових виробництв
20,00$ Записатися Методологія та організація наукових досліджень
20,00$ Записатися Моделювання технологічних ліній
20,00$ Записатися Науково-дослідна робота студентів (НДРС) (магістри)
20,00$ Записатися Науково-дослідна робота студентів (бакалавр)
20,00$ Записатися Наукові принципи зберігання харчових продуктів
20,00$ Записатися Оптимізація техніко-технологічних об’єктів (магістри)
20,00$ Записатися Проектування підприємств галузі
20,00$ Записатися Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю
20,00$ Записатися Теоретичні основи харчових технологій
20,00$ Записатися Технологія галузі, розділ Технологія кондитерських виробів
20,00$ Записатися Технологія галузі. Розділ "Технологія хліба
20,00$ Записатися Технологія галузі. Розділ технологія макаронних виробів
20,00$ Записатися Технологія продукції оздоровчого харчування
20,00$ Записатися Технологія харчових концентратів
20,00$ Записатися Технологія хлібобулочних та кондитерських виробів функціонального призначення (магістр)
20,00$ Записатися Харчові концентрати
20,00$ Записатися Харчові технології
20,00$ Записатися Управління якістю продукції хлібопекарської, кондитерської, макаронної та харчоконцентратної галузі
20,00$ Записатися Фізико-хімічні та біотехнологічні основи технології галузі
 
Натисніть, щоб переключити каф. Хімії, мікробіології та гігієни харчування
 
20,00$ Записатися Гігієна і санітарія
20,00$ Записатися Гігієна і санітарія
20,00$ Записатися Дисперсні системи
20,00$ Записатися Загальна хімія
20,00$ Записатися Мікробіологія галузі
20,00$ Записатися Мікробіологія галузі (М'ясо)
20,00$ Записатися Мікробіологія галузі (Молоко)
20,00$ Записатися Сучасні інструментальні методи дослідження сировини та харчових продуктів
20,00$ Записатися Технічна мікробіологія
20,00$ Записатися Технічна мікробіологія
20,00$ Записатися Харчова хімія
20,00$ Записатися Харчова хімія (Розділ 1)
20,00$ Записатися Харчова хімія. Розділ 1
20,00$ Записатися Харчова хімія. Розділ 2. Органічна хімія
20,00$ Записатися Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів
20,00$ Записатися Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів. Розділ 3
20,00$ Записатися Фізико-хімічні та колоїдні основи харчових технологій
20,00$ Записатися Фізична та колоїдна хімія
 
Натисніть, щоб переключити каф. Харчових технологій в ресторанній індустрії
 
20,00$ Записатися Інноваційний інжиніринг в закладах ресторанного господарства
20,00$ Записатися Інноваційні технології харчової продукції
20,00$ Записатися Випускова кваліфікаційна робота
20,00$ Записатися Культура харчування
20,00$ Записатися Кулінарна етнологія та гастрономічний туризм національних кухонь
20,00$ Записатися Науково-дослідна робота
20,00$ Записатися Основи технології галузі
20,00$ Записатися Основи технології продукції ресторанного господарства
20,00$ Записатися Проектування закладів ресторанного господарства
20,00$ Записатися Проектування підприємств ЗРГ
20,00$ Записатися Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю
20,00$ Записатися Теоретичні основи харчових технологій
20,00$ Записатися Технологія борошняних та кондитерських виробів
20,00$ Записатися Технологія продукції закладів ресторанного господарства
20,00$ Записатися Технології продукції ресторанного господарства
20,00$ Записатися Харчова безпечність в ресторанній індустрії
20,00$ Записатися Харчові добавки
20,00$ Записатися Харчові технології
20,00$ Записатися Харчові технології. Контроль якості харчової продукції
 
Натисніть, щоб переключити каф. Харчових технологій продуктів з плодів, овочів і молока та інновацій в оздоровчому харчуванні
 
20,00$ Записатися Інноваційний інжинірінг підприємств з переробки рослинної сировини та молока
20,00$ Записатися Методи контролю продукції харчових виробництв
20,00$ Записатися Метрологія, стандартизація та управління якістю
20,00$ Записатися Основи технології галузі
20,00$ Записатися Проектування підприємств галузі
20,00$ Записатися Сировинні ресурси технології галузі
20,00$ Записатися Теоретичні основи харчових технологій
20,00$ Записатися Технологічний семінар
20,00$ Записатися Технологія галузі
20,00$ Записатися Харчові технології
20,00$ Записатися Харчові технології переробки та експертизи сировини на малих підприємствах в організаціях РГБ і торгівлі
 
Натисніть, щоб переключити ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ
 
Натисніть, щоб переключити каф. Готельного, ресторанного бізнесу та туризму
 
20,00$ Записатися Інноваційні технології подієвих заходів
20,00$ Записатися Інновації в ресторанному господарстві
20,00$ Записатися Атестація бакалаврів ГРС
20,00$ Записатися Безпека послуг у готельному і ресторанному бізнесі
20,00$ Записатися Гостинність та професійна культура в сфері послуг
20,00$ Записатися Діловий та дипломатичний протокол
20,00$ Записатися Моделювання пріоритетності послуг готельно-ресторанного бізнесу
20,00$ Записатися Міжнародні стандарти обслуговування в засобах розміщення
20,00$ Записатися Організація в ресторанному господарстві (Організація виробництва)
20,00$ Записатися Організація в ресторанному господарстві (Організація обслуговування)
20,00$ Записатися Організація спеціальних форм обслуговування
20,00$ Записатися Основи гостинності
20,00$ Записатися Основи курортології і рекреації
20,00$ Записатися Основи наукових досліджень
20,00$ Записатися Проектування об'єктів готельного і ресторанного бізнесу
20,00$ Записатися Технологія напоїв
20,00$ Записатися Туристичне країнознавство
20,00$ Записатися Школа "Юний ресторатор"
20,00$ Записатися Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві
 
Натисніть, щоб переключити каф. Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
 
20,00$ Записатися Інноваційний менеджмент
20,00$ Записатися Адміністративний менеджмент
20,00$ Записатися Корпоративне управління
20,00$ Записатися Менеджмент ЗЕД
20,00$ Записатися Менеджмент підприємства
20,00$ Записатися Операційні системи і технології в готельному господарстві та туризмі
20,00$ Записатися Основи управлінського консультування
20,00$ Записатися Психологія управління та конфліктологія
20,00$ Записатися Самоменеджмент
20,00$ Записатися Теорія організації
20,00$ Записатися Управління персоналом
20,00$ Записатися Управлінські рішення
 
Натисніть, щоб переключити каф. Менеджменту організацій
 
20,00$ Записатися Інвестиційний менеджмент
20,00$ Записатися Антикризовий менеджмент
20,00$ Записатися Державне та регіональне управління
20,00$ Записатися Діловодство
20,00$ Записатися Комунікативний менеджмент
20,00$ Записатися Менеджмент
20,00$ Записатися Менеджмент державних установ
20,00$ Записатися Менеджмент діяльності суб'єктів господарювання
20,00$ Записатися Менеджмент організацій в аспекті моделювання управлінських процесів
20,00$ Записатися Менеджмент підприємств галузі
20,00$ Записатися Операційний менеджмент
20,00$ Записатися Операційні системи і технології в торгівлі та ресторанному господарстві
20,00$ Записатися Організація власної справи
20,00$ Записатися Система прикладних методів менеджменту торгівлі та РГ
20,00$ Записатися Системи менеджменту в ресторанному господарстві
20,00$ Записатися Стратегічний менеджмент
20,00$ Записатися Теорія управління та концепції бізнесу
20,00$ Записатися Школа "Мистецтво управління"
20,00$ Записатися Управління змінами
 
Натисніть, щоб переключити каф. Суспільних та гуманітарних дисциплін
 
20,00$ Записатися Історія та культура України
20,00$ Записатися Історія та культура України
20,00$ Записатися Етика бізнесу
20,00$ Записатися Конфліктологія
20,00$ Записатися Культурно-побутові традиції українського народу
20,00$ Записатися Політологія
20,00$ Записатися Психологія
Записатися СК Соціологія
20,00$ Записатися Соціологія
20,00$ Записатися Фахова мова та ділова комунікація
20,00$ Записатися Фахова мова та ділова комунікація
20,00$ Записатися Фізичне виховання
20,00$ Записатися Філософія
 
Натисніть, щоб переключити ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ТА МИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
 
20,00$ Записатися Школа підприємництва "Business Junior School"
 
Натисніть, щоб переключити каф. Товарознавства в митній справі
 
20,00$ Записатися Експертиза товарів особистого призначення
20,00$ Записатися Квітково-декоративна продукція
20,00$ Записатися Матеріалознавство
20,00$ Записатися Митна логістика
20,00$ Записатися Митна справа
20,00$ Записатися Митні збори та тарифи
20,00$ Записатися Організація боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями
20,00$ Записатися Основи експертизи дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей
20,00$ Записатися Основи стандартизації, метрології та управління якості
20,00$ Записатися Судово-товарознавча експертиза
20,00$ Записатися Товарознавство книги
20,00$ Записатися Товарознавство непродовольчих товарів (Господарчо-будівельні)
20,00$ Записатися Товарознавство непродовольчих товарів (Розділ: Товарознавство одяго-взуттєвих товарів)
 
Натисніть, щоб переключити каф. Товарознавства та експертизи товарів
 
20,00$ Записатися Ідентифікація напоїв
20,00$ Записатися Інноваційні технології зберігання харчових продуктів
20,00$ Записатися Вторинна сировина харчової промисловості
20,00$ Записатися Загальна технологія харчових виробництв
20,00$ Записатися Захист прав споживачів
20,00$ Записатися Методи дослідження товарів
20,00$ Записатися Міжнародне технічне регулювання
20,00$ Записатися Міжнародний консьюмеризм
20,00$ Записатися Організація споживчих досліджень
20,00$ Записатися Основи наукових досліджень
20,00$ Записатися Пакувальні матеріали і тара
20,00$ Записатися Послуги
20,00$ Записатися СК Фальсифікація харчових продуктів
20,00$ Записатися Сенсорний аналіз
20,00$ Записатися Сертифікація товарів
20,00$ Записатися Сучасні методи ідентифікації та визначення фальсифікованих товарів
20,00$ Записатися Технологія надання послуг
20,00$ Записатися Товарна інформація
20,00$ Записатися Товарознавство. Харчові продукти
20,00$ Записатися Товарознавство та експертиза продуктів з ГМД
20,00$ Записатися Управління якістю послуг
20,00$ Записатися Фандрайзинг
 
Натисніть, щоб переключити каф. Товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів
 
20,00$ Записатися Екологічна безпека
20,00$ Записатися Екологічна експертиза виробництва харчових продуктів
20,00$ Записатися Експертиза товарів
20,00$ Записатися Зберігання харчових продуктів
20,00$ Записатися Кваліметрія
20,00$ Записатися Міжнародна торгівля
20,00$ Записатися Оптово-посередницька діяльність
20,00$ Записатися Організація торгівлі
20,00$ Записатися Основи екології та безпеки товарів ТНС
20,00$ Записатися Охорона праці
20,00$ Записатися Проектування магазинів і торговельних центрів
20,00$ Записатися Публічні закупівлі
20,00$ Записатися Розробка інноваційних продуктів та сервісу
20,00$ Записатися Сертифікація систем якості
20,00$ Записатися Системи підготовки та оцінка якості води
20,00$ Записатися Системи управління якістю та безпечністю товарів
20,00$ Записатися Товарознавство (Харчові продукти)
20,00$ Записатися Торговельні мережі
20,00$ Записатися Управління безпечністю товарів
20,00$ Записатися Управління якістю товарів
 
Натисніть, щоб переключити Центр підвищення кваліфікації
 
Натисніть, щоб переключити Інформаційно-комунікаційні методи менеджменту в освіті
 
20,00$ Записатися 1. Управлінські компетенції викладача вищої школи в умовах євроінтеграції закладів вищої освіти України
20,00$ Записатися 2. Інформаційні системи і технології менеджменту електронної освіти
20,00$ Записатися 3. Формування предметно-орієнтованого інформаційного забезпечення е-навчання
20,00$ Записатися 4. Випускна робота